yoga

‘life is for living’ – Vimala Thakar

Yoga met beide benen op de grond is het uitgangspunt dat ik als docent hanteer. Yoga is een inspiratiebron voor alle facetten van het leven. Het is een brede en vele eeuwen oude Indiase ervaringswetenschap, afkomstig uit het hindoeisme.  Hoewel er nog steeds wel vooroordelen over yoga bestaan, is er niets zweverigs aan, integendeel. Steeds vaker blijkt uit wetenschappelijk onderzoek de werkzaamheid van yoga. De medische wetenschap heeft ook steeds meer instrumenten om de werkzaamheid  te meten en aan te tonen. Ook mindfulness, een onderdeel van yoga, wordt meer en meer omarmd en ingezet in de reguliere gezondheidszorg, o.a. voor stress-, depressie- en pijnklachten.

Hatha Yoga

Er zijn vele vormen van yoga. Wij houden ons bezig met hatha yoga, de in het westen meest voorkomende en toegankelijke vorm van yoga. Hatha yoga is een vorm van yoga die via lichamelijke oefeningen en ademoefeningen, die het lichaam beter laten functioneren, een brug slaat naar de psyche. Yoga geeft je instrumenten voor bewustwording, ontwikkeling en ontspanning.  Zowel fysiek als mentaal ontstaat er meer flexibiliteit,kracht, balans en ontspanning.

Yoga is een weg tot leren leven in vertrouwen. Het helpt je meer in het hier en nu te leven en los te laten wat losgelaten kan worden. In yoga leer je met aandacht en respect kijken en luisteren naar jezelf, naar wat zich voordoet, zonder oordeel. Je hoeft niets te bereiken of te presteren en leert meer in open aandacht te zijn. Je hoeft je nooit te forceren en oefent binnen je eigen mogelijkheden en hoeft je niet met anderen te vergelijken. Het zelf ervaren en voelen staat hierbij centraal.
Je leert dat je via de oefeningen meer tot ontspanning kunt komen en er een grotere soepelheid van lichaam en geest ontstaat. Je vindt een balans tussen beweging en rust, tussen spanning en ontspanning. Je ervaart de eenheid van lichaam en geest, met de adem als schakel tussen spanning en ontspanning. De ademhaling is een automatische lichaamsfunctie waaraan we doorgaans weinig aandacht besteden. Toch kunnen we door binnen de oefeningen heel bewust met de adem bezig te zijn, ontspanning bewerkstelligen in zowel lichaam als geest. Ook voor mensen met lichamelijke beperkingen zijn de lessen laagdrempelig en zoeken we waar nodig naar aanpassingen van de oefeningen.

Binnen deze yogalessen ligt het accent absoluut niet op presteren of iets moeten bereiken. Dit is in deze tijd vaak een hele verademing! Er worden  eenvoudige en doorgaans door iedereen uit te voeren oefeningen aangereikt met een enorme uitwerking. Je neemt je lichaam, je geest en de beweging van de adem waar. Je respecteert de grenzen en de mogelijkheden van je lichaam om van daaruit te bewegen…

Regelmatig hoor ik terug van leerlingen dat zij veel profijt hebben van de yogalessen, zowel in hun dagelijks levens als tijdens moeilijke omstandigheden.

Voor vragen of aanmelding neem contact op via de contact-pagina.